Sponsring och samarbetsavtal

Vad är sponsring?
Sponsring kan beskrivas som ett affärsmässigt samarbete som ska gynna båda parter. Parten som sponsrar bidrar med kontanta medel, varor eller tjänster och får i gengäld överenskomna förmåner från parten som blir sponsrad. Vi föredrar att använda ordet samarbete eftersom det ordet bättre beskriver hur vi önskar att affärsrelationen vid tecknande av ett sponsringsavtal ska se ut.  

Vad är syftet med ett sponsringssamarbete?
Samarbetet blir en del av Björklundas marknadsföring med syfte att stärka vårt varumärke och göra reklam för bolaget.

Vid tecknande av alla samarbetsavtal ska det finnas ett uttalat och definierat syfte mellan parterna, vilket förutsätter konkreta motprestationer som balanserar insatsen.

Ansökan om sponsring/samarbete
Företagets affärsidé och marknadsmål samt de målgrupper som vi vill kommunicera vårt budskap till, styr våra val av sponsringsprojekt / samarbetspartners.

Ni är välkomna med Er ansökan om sponsring, senast den 31 januari det verksamhetsår som ansökan avser!

Ansökan ska innehålla namn på sökande (förening/verksamhet), en beskrivning av Er verksamhet, sponsringsönskemål samt vad Ni kan erbjuda Björklunda i motprestation.

Ansökan om samarbetsavtal skickas till Johanna Nying på jn@bjorklunda.se.  

Vilka projekt som Björklunda väljer att samarbeta med, beslutas av företagets styrelse.

Redovisning av motprestation
Uppföljning av sponsringen ska ske senast den siste december under verksamhetsåret som sponsringsavtalet avser. Redovisning lämnas, utan anmodan, av sponsrad part genom beskrivning (foto och/eller text) av hur sponsringsmedlen använts under året. Uppfyller man redovisningskravet har man också uppfyllt kriteriet om att kunna lämna en ny ansökan efterföljande år.

Redovisning skickas till Johanna Nying på jn@bjorklunda.se

Om överenskommen motprestation uteblir från den ansökande, kan utbetald sponsring komma att återkrävas. Detsamma gäller även om samarbetspartnern upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.