Miljö och hållbarhet

För oss på Björklunda är arbetet för en hållbar utveckling en viktig del i vår verksamhet. Vi tänker på kommande generationers möjligheter att få uppleva världen så som vi. Därför arbetar vi fortlöpande med att effektivisera, förbättra och utvärdera vårt miljöarbete. Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt – varje dag.


När vi fattar beslut tar vi alltid stor hänsyn till miljöaspekten och vi har under det senaste året bland annat gjort följande:

  • Vi väljer att städa helt eller delvis kemfritt - om vi kan
  • Vi har dragit ner på antalet produkter samt mängden städkemikalier som vi använder
  • Vi har minskat inköpen av plast och väljer om möjligt miljövänliga material, återvunnet eller förnybart
  • Vi återanvänder och återvinner material vid renoveringar och byggnation
  • Vi har effektiviserat våra transporter genom att medarbetare åker tillsammans
  • Vi väljer gärna kollektivtrafik och har investerat i alternativa transportmedel
  • Vi har ökat antalet el- och miljöbilar i vår fordonspark
  • Vi väljer dubbfria däck till våra bilar


Vi tycker det är viktigt att även våra leverantörer och samarbetspartners jobbar aktivt med miljöfrågor och för en kontinuerlig dialog om hur vi tillsammans kan bidra.

Hållbarhet för oss innebär också att hålla en hög kvalitet till våra kunder samt att ta hand om våra medarbetare. Vi är stolta över att ha låg personalomsättning och arbetar varje dag för att våra medarbetare ska ha så bra villkor som möjligt, känna sig värdesatta och trivas på Björklunda. Vi är medlemmar hos Almega och har självklart tecknade kollektivavtal för allas trygghet.

Du som kund är tillsammans med våra medarbetare det som gör Björklunda!

Vi är tacksamma för våra fina kunder och pålitliga samarbetspartners. För oss är relationer och långsiktighet mycket viktigt. Din integritet värderas högt av oss och därför skriver alla våra medarbetare under sekretessavtal - för din trygghet.

Du som kund ska alltid känna dig nöjd i din relation med oss. Skulle något mot förmodan gå fel, så är vår ambition att alltid lösa situationen på bästa sätt - för dig!

Vi är stolta över det vi gör idag och våra medarbetare på Björklunda, men vi vill bli ännu bättre. Har du som kund några förslag på hur vi kan fortsätta utveckla vårt miljö- och hållbarhetsarbete så kontakta oss gärna!

Det vi gör tillsammans idag, hoppas vi kunna bidra till en ännu bättre värld imorgon.